Praktijk Selma ter Avest          therapie voor  relatie - gezin - individu


Selma ter Avest is werkzaam als systeemtherapeut binnen haar eigen praktijk en is lid van de Nederlandse Vereniging van Relatie en Gezinstherapeuten (NVRG- 13647).  Ze biedt individuele (systeem) therapie, partner-relatie therapie en gezinstherapie. Ze werkt samen met kinder- en jeugdtherapeuten en is gevestigd binnen een sociaal medisch centrum in de Spaarndammerbuurt te Amsterdam.


Tevens geeft ze les aan de opleiding voor Systeemtherapie bij diverse opleidingsinstituten in o.a. in Amsterdam en Haarlem. 


Relatietherapie en gezinstherapie

'The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply'- Stephen R. Covey

Soms lukt het niet meer om je relatie vorm te geven op een manier die jij graag wilt. Ineens ben je een partner of opvoeder geworden zoals je jezelf niet graag ziet. bijv. omdat je snel geriiriteerd of boos bent, je terugtrekt of juist jezelf wegcijfert om de lieve vrede te bewaren. Om hieruit te komen wordt er op zoek gegaan naar ingesleten patronen en overtuigingen. Komt wat je doet nog overeen met hoe je graag wilt zijn? Hoe kan je meer invloed krijgen op de relatie met je partner en/of je kinderen?  Hoe kun je elkaar weer beter gaan begrijpen? Gaandeweg worden oude patronen die niet meer nodig zijn losgelaten, waardoor er ruimte komt voor verbinding, ontspanning en plezier.


Individuele (systeem) therapie

Zit je niet lekker in je vel, weet je niet wat je wilt of voelt alles als te veel? Dan kan individuele (systeemtherapie) je helpen  om meer inzicht te krijgen in je ingesleten patronen. Waar zijn deze ontstaan, wat was de functie en hoe kan je hier invloed op hebben? Hierdoor wordt het makkelijker om keuzes te maken op gebied van relaties, werk of vije tijd. Je wordt steviger in het stellen van grenzen, weet beter wat je wel en niet wil waardoor je daadkrachtiger wordt en de dingen gaat doen die er werkelijk voor jou toe doen. 


Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd.

Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf: iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol.

De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem.


Binnen de therapie vindt Selma het belangrijk om goed samen te werken en dat er ruimte kan ontstaan voor een hoopvolle toekomst.

Er is er sprake van een warme en vriendelijke benadering en er wordt gebruikt gemaakt van invloeden vanuit de systeeem- en narratieve therapie, oplossingsgerichte en samenwerkingsgerichte therapie. 
  

 

per september a.s. is er plek voor een beperkt aantal aanmeldingen